גודל אמיתי של 2x8 עֵץ

  • גובה:1.5אינץ (38.1mm)
  • רוחב:7.25אינץ (184.15mm)
{as_size} / {as_monitor} להטביע iframe
תמונה בגודל אמיתית של  2x8 עֵץ .