גודל אמיתי של 4x4 עֵץ

  • גובה:3.5אינץ (88.9mm)
  • רוחב:3.5אינץ (88.9mm)
{as_size} / {as_monitor} להטביע iframe
תמונה בגודל אמיתית של  4x4 עֵץ .