מהו מזהה הפייסבוק שלי? User ID / Page ID

הזן את כתובת האתר בפייסבוק אישית כאן.
הוא גם תומך דף הפייסבוק וקבוצות.

תוֹצָאָה

Facebook ID XXXXX
Meta Tag <meta property="fb:admins" content="XXXXX" />

כיצד להשיג את כתובת האתר האישי פייסבוק?

  1. לחץ על קישור זה: https://www.facebook.com/me
  2. זה יפנה אל כתובת האתר בפייסבוק האישי שלך, ולאחר מכן להעתיק את כתובת האתר.

fb:admin הגדרת תג מטא

על מנת לתת רשות ניהול כדי לנהל תוסף תגובות בפייסבוק, אתה צריך להגדיר תג על בדף, כגון כמו
<meta property="fb:admins" content="{FACEBOOK_USER_ID}"/>
{FACEBOOK_USER_ID} הוא מזהה מספרים