זה יהיה להמיר לכתובת אתר מיוחד, טלפון חכם יהיה לפתוח את הדף בפייסבוק באמצעות אפליקציה בפייסבוק.