@
זה יהיה להמיר לכתובת אתר מיוחד, טלפון חכם יהיה לפתוח טוויטים חשבון באמצעות האפליקציה twitter.