▩ סמלים מרובעים | ╬ סמלי קו | ▲ סמלי משולש | ◐ סמלי מעגל | ☒ סימני x | ⭓ צורות אחרות | 𖡎 קווים אקראיים
לחץ על הסמל כדי להעתיק ללוח ▼
°º𐤏⦿🅞𖣠𖣐𖥕𖥞𖦹𖥚𖤞𒊹
emoji | סמל טקסט
※ כל הסמלים הם תו unicode, לא תמונה ולא תווים משולבים. אבל אתה יכול גם לשלב אותם בעצמך. ※
סמל טקסט משמעות העתק / הדבק
מפעילה כוכבית
עין דג
עיגול לבן
מעגל מנוקד
עיגול עם מילוי אנכי
בול פגיעה
עיגול שחור
עיגול עם חצי שמאל שחור
עיגול עם חצי שחור ימני
עיגול עם חצי שחור תחתון
עיגול עם חצי עליון שחור
מעגל עם הרבע השמאלי העליון
מעגל עם כל הרבע השמאלי העליון מלבד השחור
שמאל חצי עיגול שחור
חצי עיגול שחור ימני
כדור לבן
מעגל גדול
עיגול לבן עם ריבוע שמאלי עליון
עיגול לבן עם ריבוע שמאל תחתון
עיגול לבן עם ריבוע ימני תחתון
עיגול לבן עם ריבוע ימני עליון
ספר מנויים לטיני אותיות קטנות
° תואר (טמפרטורה או זווית)
º סימן חיווי גברי
סמל הפעמים המעוגן
סימן כפל במעגל כפול
עיגול גדול כבד