▩ סמלים מרובעים | ╬ סמלי קו | ▲ סמלי משולש | ◐ סמלי מעגל | ☒ סימני x | ⭓ צורות אחרות | 𖡎 קווים אקראיים
לחץ על הסמל כדי להעתיק ללוח ▼
𖣯
※ כל הסמלים הם תו unicode, לא תמונה ולא תווים משולבים. אבל אתה יכול גם לשלב אותם בעצמך. ※
סמל טקסט משמעות העתק / הדבק
ריבוע ועוד
המחצית העליונה של הגוש המרובע
התחתון השמיני בגוש הריבוע
התחתון רבע גוש ריבוע
שלוש שמיניות התחתונות של גוש ריבוע
המחצית התחתונה של הגוש המרובע
התחתון חמש שמיניות מהבלוק המרובע
שלושת הרבעים התחתונים של גוש ריבוע
התחתון שבע שמיניות מהבלוק המרובע
גוש ריבוע מלא
השאירו שבע שמיניות מהגוש המרובע
השאיר שלושה רבעים גוש מרובע
השאיר חמישה שמיניות מהגוש המרובע
השאיר חמישה שמיניות מהגוש המרובע
שמאל מחצית הגוש המרובע
השאיר שלוש שמיניות מהבלוק המרובע
השאיר רבע גוש ריבוע
השאיר שמיני מהגוש המרובע
המחצית הימנית של הגוש המרובע
גוון בהיר של גוש מרובע
גוון בינוני של גוש מרובע
גוון כהה של גוש מרובע
העליונה השמינית בגוש הריבוע
ריבוע שחור
ריבוע לבן
ריבוע לבן עם פינות מעוגלות
ריבוע לבן המכיל ריבוע שחור שחור
ריבוע עם מילוי אופקי
ריבוע עם מילוי אנכי
ריבוע עם מילוי צולב אורתוגונלי
ריבוע עם מילוי שמאלי עליון למטה מימין
ריבוע עם מילוי ימין למעלה ושמאלי תחתון
ריבוע עם מילוי צומת אלכסוני
ריבוע שחור שחור
ריבוע קטן לבן
מלבן שחור
מלבן לבן
מלבן אנכי שחור
מלבן אנכי לבן
כדור הפוך
עיגול לבן הפוך
חצי עיגול לבן הפוך
עיגול לבן הפוך למחצית התחתונה
ריבוע עם חצי שמאל שחור
ריבוע עם חצי שחור ימני
ריבוע עם חצי אלכסון שמאלי עליון
ריבוע עם חצי שחור אלכסוני מימין
ריבוע לבן עם קו חיתוך אנכי
הרובע השמאלי התחתון בגוש ריבוע
ריבוע מימין התחתון בגוש ריבוע
ריבוע שמאלי למעלה בגוש ריבוע
גוש ריבוע כולל ריבוע שמאל עליון ותחתון שמאל ותחתון ימין
גוש ריבוע כולל ריבוע שמאל עליון ותחתון מימין
גוש ריבוע כולל ריבוע שמאל עליון ושמאל עליון ושמאל תחתון
גוש ריבוע כולל ריבוע שמאל עליון ושמאל עליון ותחתון ימין
גוש ריבוע כולל ימין עליון לרבע
גוש ריבוע כולל ימין עליון ושמאלי תחתון מרובע
החסימה המרובעת כוללת את הרבע הימני העליון והשמאלי התחתון והימין התחתון
ריבוע לבן עם ריבוע שמאלי עליון
ריבוע לבן עם ריבוע שמאלי תחתון
ריבוע לבן עם ריבוע ימני תחתון
ריבוע לבן עם ריבוע ימני עליון