סימני x

▩ סמלים מרובעים | ╬ סמלי קו | ▲ סמלי משולש | ◐ סמלי מעגל | ☒ סימני x | ⭓ צורות אחרות | 𖡎 קווים אקראיים
לחץ על הסמל כדי להעתיק ללוח ▼
×Χχˣ𒉽
emoji | סמל טקסט
※ כל הסמלים הם תו unicode, לא תמונה ולא תווים משולבים. אבל אתה יכול גם לשלב אותם בעצמך. ※
סמל טקסט משמעות העתק / הדבק
× סימן כפל (ציון z תוצר קרטזי)
saltire (צלב סנט אנדרו)
כפל x
כפל כבד x
סימן הצלב
סימן צלב ריבוע שלילי
מפעיל פעמים n-ary
וקטור או מוצר צולב
קלפי (תיבת סימון)
קלפי עם x (ריבוע עם צלב)
פתק x (צלב)
פתק הצבעה כבד x (צלב מודגש)
χ אות יוונית CHI
סמל הפעמים המעוגן
סימן כפל במעגל כפול
חתימה לטינית אותיות קטנות x
חציית נתיבים
נתיבים חוצים מעוגלים
סלטיר מרובע