בדוק ES6 תחביר

ECMAScript מקוון 6 בודק.

טוב! אין שגיאה!