בדוק גודל ממשי

להראות לך את התמונה בגודל האמיתית.

Kindle Fire HDX

עזיבה

Kindle Fire HD

עזיבה

Kindle DX

עזיבה

Kindle

עזיבה

Kindle Paperwhite

עזיבה

90x50 Business Card

עזיבה

Business card of Canada and United States

עזיבה

90x54 Business Card

עזיבה

Japan Business Card

עזיבה

90x55 Business Card

עזיבה

ISO/IEC 7810 ID-1, credit card sized, Australia Business Card

עזיבה

ISO216 / A8 sized Business Card

עזיבה

85x55 Business Card

עזיבה

C6 Envelope

עזיבה

C5 Envelope

עזיבה

C4 Envelope

עזיבה

C3 Envelope

עזיבה

COM10 (No. 10) Envelope

עזיבה

B5 Envelope

עזיבה

Monarch Envelope

עזיבה

DL Envelope

עזיבה

Statement Paper

עזיבה

Executive Paper

עזיבה

Folio Paper

עזיבה

Tabloid Paper

עזיבה

B(Ledger) Paper

עזיבה

Legal Paper

עזיבה

A(Letter) Paper

עזיבה

Super B / Super A3 Paper

עזיבה

B6(JIS) Paper

עזיבה

B5(JIS) Paper

עזיבה

B4(JIS) Paper

עזיבה

B3(JIS) Paper

עזיבה

B4 Paper

עזיבה

B5 Paper

עזיבה

A3+ Paper

עזיבה