בדוק גודל ממשי

להראות לך את התמונה בגודל האמיתית.

Samsung Galaxy s4 mini

עזיבה

Moto G

עזיבה

Moto X

עזיבה

Droid Maxx

עזיבה

Nokia Lumia 525

עזיבה

Nokia Lumia 521

עזיבה

Nokia Lumia 520

עזיבה

Nexus 5

עזיבה

Kindle Fire HD 8.9"

עזיבה

Kindle Fire HDX 8.9"

עזיבה

Kindle Fire HDX

עזיבה

Kindle Fire HD

עזיבה

Kindle DX

עזיבה

Kindle

עזיבה

Kindle Paperwhite

עזיבה

90x50 Business Card

עזיבה

Business card of Canada and United States

עזיבה

90x54 Business Card

עזיבה

Japan Business Card

עזיבה

90x55 Business Card

עזיבה

ISO/IEC 7810 ID-1, credit card sized, Australia Business Card

עזיבה

ISO216 / A8 sized Business Card

עזיבה

85x55 Business Card

עזיבה

C6 Envelope

עזיבה

C5 Envelope

עזיבה

C4 Envelope

עזיבה

C3 Envelope

עזיבה

COM10 (No. 10) Envelope

עזיבה

B5 Envelope

עזיבה

Monarch Envelope

עזיבה

DL Envelope

עזיבה

Statement Paper

עזיבה

Executive Paper

עזיבה

Folio Paper

עזיבה

Tabloid Paper

עזיבה

B(Ledger) Paper

עזיבה