בדוק גודל ממשי

להראות לך את התמונה בגודל האמיתית.

שטר של תאילנדית בהט

עזיבה

שטר של דנית כתר

עזיבה

שטר של קורונה צ'כית

עזיבה

שטר של פרנק CFA מערב אפריקאי

עזיבה

שטר של נאירה ניגרי

עזיבה

שטר של הריאל הברזילאי

עזיבה

שטר של שקל ישראלי חדש

עזיבה