בדוק גודל ממשי

להראות לך את התמונה בגודל האמיתית.

ISO/IEC 7810 ID-1, credit card sized, Australia Business Card

עזיבה

ISO216 / A8 sized Business Card

עזיבה

85x55 Business Card

עזיבה

C6 Envelope

עזיבה

C5 Envelope

עזיבה

C4 Envelope

עזיבה

C3 Envelope

עזיבה

COM10 (No. 10) Envelope

עזיבה

B5 Envelope

עזיבה

Monarch Envelope

עזיבה

DL Envelope

עזיבה

Statement Paper

עזיבה

Executive Paper

עזיבה

Folio Paper

עזיבה

Tabloid Paper

עזיבה

B(Ledger) Paper

עזיבה

Legal Paper

עזיבה

A(Letter) Paper

עזיבה

Super B / Super A3 Paper

עזיבה

B6(JIS) Paper

עזיבה

B5(JIS) Paper

עזיבה

B4(JIS) Paper

עזיבה

B3(JIS) Paper

עזיבה

B4 Paper

עזיבה

B5 Paper

עזיבה

A3+ Paper

עזיבה

A5 Paper

עזיבה

A4 Paper

עזיבה

A3 Paper

עזיבה

Samsung Galaxy Note 3

עזיבה

xiaomi 3

עזיבה

Nokia 2520

עזיבה

Sony Xperia C

עזיבה

Sony Xperia Z1

עזיבה

HTC One max

עזיבה

iPad mini 2 (Retina)

עזיבה