--:--:--
::
ש\' ד\'
:
  • זו אפליקציית אינטרנט מקוונת בחינם. אין צורך בהתקנה.
  • זמן מוצג יסנכרן עם שרת NTP.
  • אלגוריתם סנכרון שעון מציג את השעה המדויקת בדפדפן שלך.
  • ניתן לשנות את כותרת העמוד, והכפתור נמצא בתחתית העמוד. זוהי פונקציה שימושית כאשר אתה מפעיל פעילות.
  • המסך לא יכבה כאשר היישום פועל אלא אם תכבה ידנית את המסך.
  • לאחר שתתחיל את שעון המעורר, השורה הראשונה היא השעה הנוכחית והשורה השנייה היא הזמן שנותר.