שעון עצר מקוון

מצב שעון עצר שניתן לשמור ומשותף
00000000 ECO
Lap הנוכחי: 00000000
Lap זמן Lap סה"כ זמן
  • לחץ על לחצן: space    לחצן מיתוג:
  • התחל / השהה: S    הקפה: L    ECO: E
  • ECO מצב ECO. אלפיות שנייה יהיו להסתיר כדי לשמור משאבי CPU ושימוש בכוח, הוא יתחיל אוטומטי לאחר 5 דקות.
  • מצב שעון עצר ניתן לשיתוף. לאחר תחילת שעון עצר, זה ליצור כתובת אתר מיוחדת שניתן לשכפל ולשתף לדפדפן אחר. אתה יכול לסגור את הדפדפן, אם אתה שומר את הקישור.
  • תואם עם אנדרואיד, אייפון ואייפד.
  • יישום אינטרנט באינטרנט ללא כל התקנה.