iPhone / iPad, אנדרואיד ו- Windows 4.4+ 8.1+ הם סמלי emoji התמיכה מקוריים. הנה 845 סימנים emoji עם חמש קטגוריות. אין צורך להתקין כל יישום או תוכנה, פשוט לחץ להעתיק ולהדביק למקום שאתה רוצה.

בשימוש לאחרונה

זה יהיה באופן אוטומטי לאסוף הסמלים האחרונים ולעתים קרובות בשימוש שלך.

פריטים קשורים